Fodslaw Silkeborg gennem årene
 
Vandreforeningen Fodslaw blev stiftet i 1970 af Vagn Aage Winther-Nielsen, som blev landsforeningens første formand. De følgende år opstod flere lokalforeninger inden for Fodslaw, i første omgang i det midtjyske område. Senere bredte bevægelsen sig til hele landet. I 1973 fandt den første Hærvejsvandring fra Slesvig til Viborg sted.
 
 
En sjov detalje om foreningens start!
Fodslaw Silkeborgs spæde start skete på et møde d. 29. januar 1972 – mellem ovennævnte landsformand og en lille gruppe, bestående af 4 silkeborgensere – på Langhoffs Konditori på Torvet i Silkeborg. Winther-Nielsen, der var ansat i militæret, ankom med et tog efter at have stået æresvagt ved Frederik IX’s bisættelse i Roskilde Domkirke, som fandt sted d. 24. januar.
Jytte Reitz blev foreningens første formand fra 1972 og de første 5 – 6 år frem. Senere formænd: Harald Glerup ca. 1977-85, Bjarne Ringgaard Jensen 1985-2003, Jens Brun 2003-2007 og siden 20. september 2007 Carsten Pedersen.
 

 
De forskellige aktiviteter siden starten.
Motionsturene en gang ugentligt har altid været det tilbagevendende omdrejningspunkt. Derudover skal Himmelbjergturen fremhæves som en hyggelig årlig tradition, der har stået på i mange år. Læs mere under Gamle artikler.
 
 
IVV-arrangementer (i henhold til en international vandrekalender):
Efterårsvandring ved Silkeborg og Vintertur ved Silkeborg er vore to største og har eksisteret næsten siden starten i forskellige varianter. I 80erne deltog ofte 7-800 ved et arrangement, mod i dag oftest 2-300.
 
Førte vandringer: Julsø Rundt startede ca. 1980. FIRSEREN i samarbejde med Skanderborg og Århus Fodslaw startede i 1995 og toppede i 2005 med 80 deltagende. Et tal der for førte vandringer i hele Danmark kun overgås af vandringen Skagen-Hirtshals, der har Hirtshals Fodslaw som arrangør.
 
 
Desuden har der gennem årene været mange busture til andre lokalforeningers marcharrangementer. Her skal særligt nævnes Dannevirkemarchen som i talrige år var det store scoop blandt marchforeninger i Danmark. Denne fandt sted sidste gang i 2003 og er nu nedlagt.
 
 
Også en del weekendture og sommerferieture har været på programmet. Undertiden i udlandet. I ca. 1982-92 var der årligt en forlænget weekendtur til marcharrangementet Sørlandsmarsjen ved Mandal i det sydligste Norge. Denne kunne i regelen samle en hel bus. Der overnattedes på Øyslebø Skole.
 
 
Blandt større ture kan også nævnes Bornholm og Østrig. Sidstnævnte har være målet et par gange. Som mål for weekendture kan bl.a. nævnes Samsø, Læsø, Venø og Amager. I 2006 var også en forlænget weekendtur til Anholt på programmet.
 

 
Fjeldvandring.
I 2004 var der en hytte-til-hytte-vandring med rygsæk over Hardangervidden i Norge – en helt ny aktivitetstype, som 7 medlemmer fra Silkeborg deltog i.
 
 
Børn og lange vandringer.
I 2003 har medlemmerne i Fodslaw Silkeborg bevist, at også børn kan trænes op til lange vandringer, da 10-årige Mark efter et års intens træning gik Hærvejsvandringen. I 2006 fulgte Marks søster Malene efter som 9-årig på samme vandring. De to søskende fulgte trofast efter på flere efterfølgende Hærvejsvandringer.
 
 
Ligeledes kan nævnes, at Fodslaw Silkeborg under Vandrestafetten 2002-3 fik samlet landets tredjehøjeste kilometerantal på en uge med ture dagligt, både formiddag og aften.
 
 
Festlige sammenkomster.
I Fodslaw Silkeborg har man traditionelt været gode til festlige sammenkomster. Gennem en årrække har der nemlig været både en julefrokostvandretur – samt en nytårskur i slutningen af januar. Denne omfattede en god middag og efterfølgende musik og dans til ud på natten (i 2004 med levende musik), ofte med op til 50 festdeltagere. Indtil videre er Nytårskuren dog stillet i bero p.g.a. manglende tilslutning i 2005.
 
 
Klublokale.
I foråret 2005 fik foreningen fast tilholdssted i et klublokale på Århusbakken, tildelt af kommunen. Dette er base for en del sociale aktiviteter.
 
 
Aktiv del af kommunal kampagne.
Sidst, men ikke mindst skal nævnes den kommunale kampagne “Bevægelse 365” i 2004-5 (også kaldet ”Silkeborg i Bevægelse”), som Fodslaw Silkeborg blev en aktiv del af.
 
 
Læs artikler fra foreningens første år.
 
 
PS: Den første tid blev der ikke ført protokol. Tak til Karl Erik, Carsten, Bjarne og Harald Glerup for oplysninger.
 
 
Jens