Lokalsider i Fodslawbladet fra den første tid

Det første indlæg viser noget af aktivitetsprogrammet fra det første forår. Det ser ud til, at entusiasmen har været stor, idet længden på motions- /træningsturene gennemgående har været noget større end i dag.
Artikel 2 og 3 giver et indtryk af det første år for lokalforeningen i Silkeborg – i 1972.
Til sidst en artikel om fodpleje, som var et meget tilbagevendende emne i bladet i de første år.

Fra det første aktivitetsprogram, foråret 1972.

Decembernummeret 1972. Status over det første år.

Lokalside fra foråret 1973. Der lyder til at have været stor deltagelse på turene.

Artikel om fodpleje

I de første år handlede talrige artikler i Fodslawbladet om kost, krops- og fodpleje på lange vandreture. Måske fordi fodtøjet ikke var af helt samme kvalitet som i dag.

Herunder bringes et eksempel på en artikel:

(artikel fortsat): strømper på før marchen, da dette nedsætter gnidningsmodstanden mellem fod og strømpe.

Så skal De bare op at gå igen, ømheden går hurtigt over.

Træd bare på hele foden, gør De ikke det, får De bare en vabel på den modsatte ende af foden,.

(slut)